Przygotowanie gleby przy gruntowej produkcji roślin ozdobnych

Przygotowanie gleby przy gruntowej produkcji roślin ozdobnych.

Największą uwagę trzeba zwrócić na fakt, że rośliny ozdobne wymagają bardziej starannie uprawionej gleby niż wszystkie inne. Jest to spowodowane następującymi przyczynami: 1) rośliny ozdobne mają zwykle słaby system korzeniowy; 2) wybitnie szkodliwie wpływa na nie zachwaszczenie; szczególnie wrażliwe są siewki i młode rośliny.

Z tych względów uprawa gleby powinna być nastawiona na uzyskanie jak najlepszej struktury (gleba nie może być zbrylona, ale też nie należy powodować jej rozpylenia) oraz na niedopuszczenie do zachwaszczenia.

W zasadzie uprawa pod rośliny ozdobne przypomina uprawę pod najbardziej wymagające warzywa, np. pod cebulę.

Uprawę roli przed siewem lub sadzeniem roślin ozdobnych do gruntu można podzielić na jesienną i wiosenną.

Uprawa jesienna

Podorywka. Podorywka powinna być przeprowadzona natychmiast po zebraniu z danego pola plonów poprzednio uprawianej rośliny. Należy ją wykonać możliwie płytko, najlepiej na głębokość 6—8 cm. Podorywki nie stosujemy z zasady tylko po roślinach okopowych i innych późno schodzących z pola.

Do wykonania podorywek służą pługi konne i wieloskibowe pługi traktorowe. Doskonale nadają się do tego celu pługi zawieszane na traktorze Dzik-2. Do płytkich podorywek na niezachwaszczonych polach stosuje się brony talerzowe, których głębokość można regulować przez odpowiednie obciążenie brony.

Natychmiast po wykonaniu podorywek należy zastosować lekką brom; wzdłuż skib, ale tak, aby nie wyciągnąć resztek pożniwnych. Bronowanie podorywek zapobiega zaskorupianiu się gleby, a tym samym chroni ją przed utratą wody, niszczy kiełkujące chwasty oraz sprzyja mineralizacji resztek pożniwnych.

jeżeli po podorywce mają być uprawiane poplony, stosujemy, zwłaszcza w okresie suszy, zamiast brony wał pierścieniowy, który ugniatając glebę wzmaga podsiąkanie wody niezbędnej do szybkiego kiełkowania nasion.