Przygotowanie gleby przy gruntowej produkcji roślin ozdobnych

Orka przedzimowa. W uprawie gleby pod rośliny ozdobne (podobnie jak i warzywne) do najważniejszych zabiegów należy orka przedzimowa. Wykonujemy ją zwykle późną jesienią, pozostawiając ziemię w ostrej skibie. Takie wysztorcowane skiby mają największą powierzchnię wystawioną na korzystne działanie czynników atmosferycznych zimą.

Gleby pozostające w wieloletniej kulturze orze się na głębokość 25—30 cm, gleby lżejsze i płytsze należy uprawiać na głębokość 20 —25 cm.

Orkę przedzimową wykonuje się na wszystkich nie obsadzonych polach przeznaczonych do uprawy wiosennej.

Termin wykonania orki przedzimowej zależy od zwięzłości gleby: na glebach lżejszych orkę wykonujemy począwszy od połowy listopada do pierwszych dni grudnia. Wcześniejsza orka na glebach piaszczystych sprzyja rozmyciu wysztorcowanych skib przez jesienne deszcze. Na glebach wilgotnych najlepiej jest wykonać orkę nieco wcześniej (druga połowa października — początek listopada). Przy orkach późniejszych ze względu na dużą wilgotność roli tworzą się skiby nieprawidłowo wysztorcowane.

Orka przedzimowa zwykle połączona jest z przyoraniem obornika. Najlepiej jest na podoraną w czasie żniw rolę, kilkakrotnie bronowaną, wywieźć obornik i przyorać go na głębokość 18—20 cm z zastosowaniem pogłębiacza, spulchniającego glebę do głębokości .30 cm.

Frezowanie. Ostatnio w ogrodnictwie coraz częściej stosowane jest frezowanie, tzn. zabieg uprawowy dokonywany za pomocą glebogryzarki. Praca glebogryzarki w odróżnieniu od pługa lub brony talerzowej polega na spulchnianiu roli do głębokości 20 cm przez jej wymieszanie za pomocą szybko obracających się hakowatych zębów lub łopatek. Uprawiana warstwa jest równomiernie rozdrobniona, wymieszana i spulchniona, pozbawiona większych brył. Osiadanie spulchnionej roli jest szybkie i równomierne, gleba nie wymaga bronowania. Najbardziej zalecane jest stosowanie glebogryzarki przed siewem nasion lub przed wysadzaniem rozsady.

Do frezowania gleby najczęściej służą glebogryzarki traktorowe lub samobieżne, o szerokości roboczej 40—50—70—80 cm. Na glebach lżejszych i na glebach będących w kulturze najlepsze wyniki dają frezarki doczepiane do traktora jednoosiowego Ursus C-308.

Glebogryzarki ponadto doskonale nadają się do mieszania rozsypanych na powierzchni roli nawozów mineralnych, torfu lub ziem kompostowych. Można je również z dużym powodzeniem wykorzystać do zabiegów pielęgnacyjnych w międzyrzędziach (np. w szkółkach).

Największą wadą tych narzędzi jest zbytnie rozpylanie gleby wywołujące zanik struktury gruzełkowatej, a ponadto trudności w wypadku ich stosowania na glebach kamienistych, zbytnio zachwaszczonych i zwięzłych.