Przygotowanie gleby przy gruntowej produkcji roślin ozdobnych

Przekopywanie. Uprawa ręczna w produkcji roślin ozdobnych ma dzisiaj zastosowanie jedynie na niewielkich powierzchniach i w takich miejscach, gdzie nie można zastosować uprawy mechanicznej, jak np. zakręty, wąskie zagony, kliny itp. Przy uprawie jesiennej orkę zastępuje się w takich wypadkach przekopywaniem za pomocą szpadla lub wideł amerykańskich; narzędziami tymi wykonuje się odwracanie, spulchnianie i mieszanie ziemi najczęściej do głębokości 20—25 cm. Przeważnie przy tym zabiegu oczyszczamy glebę z trwałych chwastów, takich jak: rdest, perz itp.

W niektórych wypadkach stosuje się tzw. regulówkę. Jest to przekopywanie gleby na podwójną głębokość (40—60 cm) z wyraźnym przemieszczeniem warstw bez ich odwracania. Regulówka jest uprawą bardzo pracochłonną, a zatem i kosztowną, dlatego stosowanie jej nie może być powszechnie zalecane.

Uprawa wiosenna

Uprawa wiosenna obejmuje zespół zabiegów związanych z wysiewem nasion lub też wiosennym sadzeniem roślin rozmnażanych z rozsady. Wszystkie zabiegi uprawowe, a w szczególności orki, powinny być na glebach lżejszych zakończone na 2 tygodnie przed rozpoczęciem siewu i sadzenia, a na glebach cięższych jeszcze wcześniej. Gleba po orce wymaga pewnego odleżenia. Jeżeli stosujemy po orce wał Campbella ugniatający warstwę orną i przyspieszający osiadanie, to siew czy sadzenie może być wykonane tuż po orce.

Orka wiosenna. Na wszystkich polach, na których rośliny mają być siane lub sadzone wiosną, powinna być w okresie jesiennym wykonana orka przedzimowa. Dlatego wykonanie orki wiosennej zwykle nie jest potrzebne. W wypadku jednak dużego zbrylenia gleby oraz na glebach ciężkich i zlewnych wykonanie takiej orki jest niezbędne. Również przeprowadzenie orki jest konieczne w wypadku uprawy roślin ozdobnych w terminach późniejszych (np. rośliny dwuletnie itp.). Najczęściej stosowana głębokość przy orkach wiosennych to 16—18 cm. Przy uprawie gleby pod rośliny cebulowe, głęboko korzeniące się oraz w szkółkach, orkę wykonujemy krótko przed sadzeniem, zazwyczaj na głębokość 18—20 cm.

W wypadku przyorywania obornika zalecane jest zastosowanie do tej orki pogłębiacza lub w niektórych wypadkach przedpłużka. Orkę wiosenną, naturalnie jeśli nie jest połączona ze stosowaniem obornika, doskonale można zastąpić frezowaniem.