Byliny we wrześniu

bulwyDzielimy kępy bylin. Posadzone na nowym miejscu zdążą się do­brze ukorzenić przed zimą.

Sadzimy tulipany, narcyzy, lilie i inne rośliny cebulowe. Wybiera­my cebule zdrowe i dobrze wy­kształcone. Najlepsza dla roślin ce­bulowych jest ziemia piaszczysto- -gliniasta, zasobna w próchnicę. Rozsypujemy na niej nawóz wielo­składnikowy w ilości 50-80 g/m2 i przekopujemy. Drobne cebule sa­dzimy w odległości 5-8 cm, a du­że co 20-30 cm. Głębokość sadze­nia powinna być równa 3-krotnej wysokości cebul.

Kiedy przymrozki zwarzą liście dalii, pacioreczników, mieczyków i begonii bulwiastych, wykopuje­my ich części podziemne. Suszy­my je przez kilka dni w ciepłym po­mieszczeniu, a potem oczyszczone z ziemi układamy w skrzynkach z torfem lub piaskiem i trzymamy do wiosny w chłodnym (5-10°C), ciemnym miejscu.