Wpływ Księżyca na rośliny cz.2

tmpb4f7-1Wpływ konstelacji (w czasie siewu rzodkiewki) na długość korzeni, masę zgrubień, liści i nasion rzodkiewki.

Według Wachsmutha znaki zodiaku dzieli się na cztery grupy (trygony), które mają szczególne znaczenie dla ziemi, wody, ognia (ciepła) i powietrza. Grupy te przedstawia się w postaci trójkątów.

1.    Baran — Lew — Strzelec (trygon ognia, przez M. Thun nazwany trójkątem ciepła),
2.    Bliźnięta—Waga—Wodnik (trygon powietrza),
3.    Ryby — Rak — Skorpion (trygon wody),
4.    Byk — Panna — Koziorożec (trygon ziemi).

Konstelacje trygonu 1. gwarantują maksymalny plon owoców i są korzystne dla ogórków, pomidorów, fasoli i zbóż.
Konstelacje trygonu 2. wpływają na obfite kwitnienie i działają dodatnio na wszelkie rośliny kwiatowe.
Konstelacje trygonu 3. dają największą masę liści, a więc odpowiadają sałacie, szczypiorkowi, porom, szpinakowi i roślinom kapustnym. Konstelacje trygonu 4. wywierają korzystny wpływ na plony warzyw korzeniowych, ziemniaków, rzodkiewki i cebuli.

Jeśli w określonych dniach syderycznego obiegu Księżyca wysieje się nasiona lub wysadzi rośliny oraz wykona wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, poprawi się nie tylko wzrost, ale i plon roślin. Na przykładzie rzodkiewki przedstawiono graficznie wpływ poszczególnych konstelacji na plon zgrubień nasion i długość korzeni w fazie dojrzałości zbiorczej (rysunek wg Thun 1974). Doświadczenie rozpoczęte w znaku Ryb prowadzono dalej przez okres 27,3 dnia. Można zauważyć, że najwyższe plony zgrubień uzyskano z siewu w tzw. dniach korzeniowych, tj. w znakach Byka, Panny i Koziorożca, najwyższe zaś plony liści uzyskano w znakach Ryb, Raka i Skorpiona. Najwyższy plon nasion uzyskano z siewu w dniach nasiennych (trygon 1). Długość korzeni była bardzo zróżnicowana, tzn. przy najlepszych plonach rzodkiewek (zgrubień korzeniowych) długość korzeni była najmniejsza, przy siewach w dniach liściowych — obserwowano zależność odwrotną. W dalszych badaniach sprawdzono stan gleby w dniu siewu. Każde spulchnienie powierzchni gleby wpływa przecież na warunki wodne i powietrze oraz na faunę i florę glebową. Wyniki obserwacji potwierdzały słuszność zwyczajów germańskich, tzn. uprawy i nawożenia gleby tylko wtedy, gdy Księżyc znajduje się w znakach od Bliźniąt do Strzelca. Rysunek obrazuje wpływ terminu uprawy gleby na plon jęczmienia jarego zależnie od głębokości uprawy gleby i położenia Księżyca. Najlepsze wyniki uzyskano przy uprawie gleby w znakach Strzelca i Barana. Zastosowanie preparatu krzemionki zwiększało jeszcze plony jęczmienia.

Z przeszło 27-letnich badań Marii Thun, popartych pracami doktorskimi (Abele 1973, Graf 1977, Spiess 1978), wynika wiele ważnych wniosków dla praktyków. W biodynamicznej metodzie uprawy roślin można je wykorzystać dopiero po 4—5 latach stosowania preparatów biodynamicznych do kompostu i oprysków, dzięki czemu poprawia się stan gleby. Rezultaty wieloletnich badań stawiają w nowym świetle zjawiska rytmów biologicznych i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Nie ogranicza się to, by wrócić do przedstawionego na wstępie opisu, do rzucania kamieni na spokojną wodę, by wywołać ruchy fal. Chodzi o lepsze poznanie i stymulowanie procesów życiowych rośliny. Który ogrodnik nie chciałby z tego skorzystać? Wszystkie dane i zalecenia odnoszą się do zjawisk widocznych na gwiaździstym niebie, a nie dat kalendarzowych. Oto przykład: 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. Słońce stoi w znaku Ryb, a nie —jak się powszechnie podaje — w znaku Barana. Tak zwany punkt Barana wyznaczył Hip-parch (lata 190—125 p.n.e.). Obecnie niektórzy astronomowie uwzględniają w swych obliczeniach zjawisko precesji, w następstwie którego Słońce powinno znajdować się w tym dniu w znaku Ryb.

tmpb4f7-2Doświadczenia wykazały, że plon jęczmienia zależał od głębokości uprawy, położenia Księżyca i preparatu krzemionki.