Trawnik gęsty jak dywan

  • trawa Napowietrzanie

Gdy ziemia obeschnie, zagrab trawnik i oczyść go ze starych liści. Następnie napowietrz go, nakłuwając widłami lub chodząc po nim w butach z nakładkami wyposażonymi w kolce (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Jeżeli trawnik ma skłonność do porastania mchem, po napowietrzeniu wysyp go cienką warstwą płukanego, suchego piasku.

  • Uzupełnianie braków

Widoczne zagłębienia powierzchni nawodnij na głębokość ok. 10 cm, podnieś delikatnie darń i podsyp ziemią wymieszaną pół na pół z piaskiem. Przyciśnij darń do podłoża. Miejsca łysiejące oczyść z chwastów, spulchnij i rozłóż na nich warstwę kompostu grubości ok. 5 cm. Wyrównaj ziemię i ubij.
W kwietniu wysiej w tych miejscach nasiona z mieszanki do regeneracji trawników (1,5 raza więcej niż zalecono).

  • Zagęszczanie trawy

Jeżeli trawnik jest rzadki, możesz regeneracyjną mieszankę wysiać na całej jego powierzchni od razu po napowietrzeniu (jeszcze przed wysypaniem piasku). Powierzchnię trawnika należy wtedy lekko ugnieść, aby nasiona miały stały dostęp do wody z ziemi.

  • Częste i obfite podlewanie

Najwięcej wody trawnik potrzebuje właśnie wiosną. Najlepiej, jeżeli gleba jest stale zwilżona na głębokość 10-15 cm. To umożliwia właściwy rozrost korzeni. Jeżeli korzenie będą zbyt płytkie, trawnik będzie nieodporny na suszę.